Parmak İzi Okuma Sistemleri

TP 50

Parmak İzi Okutmalı Geçiş Kontrol Terminali

FR 1200

Parmak İzi Okutma Terminali

S 900

Parmak İzi Okutma Terminali

TF 1700

Parmak İzi Okutma Terminali

F 18

Parmak İzi Okutma Terminali

F-11

Stand Alone Parmak İzi + Kart Okuyucu

TP 100

Parmak İzi Tanıma Ünitesi

F7

Parmak İzi Okutmalı Geçiş Kontrol Terminal

LA 9

Parmak İzi Okutmalı Kapı Kilit Sistemi